Cuadernos prácticos

Un teixit associatiu viu, dinàmic, eficaç, és una condició necessària per al  desenvolupament econòmic, polític, educatiu, cultural, i per aprofundir  en la democràcia de qualsevol societat.

A la comarca hi ha molta heterogeneïtat d’associacions, però les associacions són menudes, amb implantació local i problemes de vertebració a la mateixa localitat i a la comarca. La majoria d’associacions no s’articulen en xarxes i tenen una immaduresa organitzacional.  Moltes associacions no poden afrontar totes les obligacions que marca la llei.


El pas de l’associacionisme informal a l’associacionisme formal es pot donar creant una nova associació o canalitzant esta iniciativa associant-se a estructures ja creades per aprofitar el seu mar jurídic.

E
n qualsevol dels casos sempre és enriquidor fer xarxes amb altres associacions per treballar coordinadament.

Ací teniu un recull de documents que poden ser del vostre interès:

subir