Servicio de asesoria

IMG_0280
DSC07921

L’assessoria per a associacions és un servei gratuït adreçat a les entitats sense ànim de lucre acollides a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març i domiciliades a la COMARCA DE L'HORTA SUD  

El servei se presta sol·licitant cita prèvia telefonant al 96 155 32 27 o bé per correu electrònic a assessoria@fhortasud.org

El servei inclou la informació, assessorament i suport  als següents temes:

  • Tràmits a seguir per a la constitució de noves associacions.
  • Adaptació de les associacions ja constituïdes a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’associació.
  • Actualització de dades als registres corresponents.
  • Informació i assessorament a les associacions ja constituïdes i acollides a la Llei Orgànica 1/2002 en aspectes relacionats amb el seu funcionament i la seua gestió (legislació, fiscalitat, organització, elaboració de projectes, pressupostos, memòries, ...)
  • Informació i assessorament a les associacions quant a convocatòries d’ajudes i subvencions que puguen ser del seu interès.
Archivos relacionados
Fecha de Caducidad:
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendario
Nombre y apellidos*
Correo electrónico*
Municipio
Associación
Título de la consulta*
Consulta*
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados por usted se incluirán en un fichero de titularidad de Fundació Horta Sud, a fin de realizar las actuaciones necesarias para el correcto cumplimiento del servicio. 

Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de fotocopia de su D.N.I. dirigida a:

Fundació Horta Sud
C/ Virgen de l’Olivar, 30
46900 Torrent (València)
subir