Empresas

Oferim a les empreses la gestió de la Responsabilitat Social Corporativa, promovem projectes de transformació social, solidaritat, justicia social,... Aprofita i junta't amb altres empreses que ja estan col·laborant amb nosaltres com són Caixa Popular, Grupo Ugarte Automoción o diverses associacions empresarials 

Caixa Popular

Més de 20 anys col·lborant amb la Fundació a l'enfortiment del teixit associatiud de la comarca amb cursos de formació, servei d'assessorament, Projectes interassociatius, Jornades, Campanyes,....

Grupo Ugarte Automoción

El Grup Ugarte Automoció Col·lbora amb la Fundació en la convocatòria de Projectes Interassociatius per a donar resposta a les necessitas socials des del propi moviment Associatiu.

Foro empresarial Horta Sud

Promoure la formació i les relacions entre les persones i les associacions empresarials. 241 Participants al 2014 11 Actes des de 2013 35 Mitjana de participants
subir