Museu

Museo Comarcal 1
MUSEO2
paualabajos 027
El temps de les grans transformacions en què vivim ens responsabilitza en la salvaguarda de les manifestacions de la cultura tradicional, així com es manifesta en l’article VI de la vigent Llei 16/1985, del 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

Sensibilitzada amb la situació de la comarca, la Fundació Horta Sud va assumir la iniciativa de crear un museu etnològic comarcal, pel qual va adquirir una casa al carrer Mare de Déu de l'Olivar de Torrent que respon a la tipologia arquitectònica característica de l'Horta, i n’inicià la rehabilitació.

El 28 de febrer de 1996, es va publicar el reconeixement oficial del "Museu Comarcal de l'Horta Sud".

Al maig de 1999 es va crear el Consorci per a l’Administració i Gestió del Museu , que es troba integrat per la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, l’Ajuntament de Torrent, la Caixa Rural de Torrent i la Fundació. La Fundació va cedir després al consorci l’us de l’edifici i de les col·leccions del museu i, des de juliol del mateix any, el paper de l’entitat consisteix a participar en els òrgans de gestió.


A novembre de 1999 finalitzaren les obres de rehabilitació de l’edifici i e
l 28 de juny de 2000 s’inaugurava finalment el museu.

El visitant pot contemplar a la planta baixa alguns ambients de la casa d’horta de les primeries del segle XX: dos dormitoris, la cuina, la cuina xicoteta i la cambra de l'oli. A la planta superior, una andana gran ens mostra les ferramentes utilitzades pel llaurador. En un dels laterals es reprodueixen aspectes del paisatge agrari tradicional de l'Horta Sud, i l’altre lateral està destinat a la sala d’exposicions temporals, on periòdicament es poden contemplar oficis artesanals de la comarca.


Si té algun objecte que considera d'interés per a exposar-se al museu, per xicotet o vell que siga, li agrairem cride al telèfon:961 588 221.