Notícies

IMG_4693
07 març 2016

Aldaia analitza la desigualtat en el "Fòrum dels dones"

Un centenar de dones ha assistit a aquest fòrum per a pensar en la situació de les dones en el municipi, proposar alternatives i compartir compromisos i responsabilitats dins de el "Temps i Espai d'Igualtat" d'Aldaia.

El Fòrum de Dones s'ha desenvolupat dins de la programació d'activitats “Temps i Espai d’Igualtat” organitzades per l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament amb la col·laboració de les associacions de dones “Femení i Plural”, “Tyrius Aldaia” i la Fundació Horta Sud. 
A aquest fòrum, obert a homes i dones que volen treballar per la igualtat, estaven convocades dones de les diferents franges d'edat veïnes del municipi, dones representants d'entitats i col·lectius, grups polítics, regidores i alcaldesses del municipi, entre unes altres.
L'Alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján, ha obert l'acte, ha agraït el paper de les dones i les associacions de dones i ha convidat a pensar juntes i junts en una ciutat més igualitària a comprometre's col·lectivament per açò. 
El Fòrum ha començat amb una presentació de la situació de desigualtat que viuen les dones en el nostre país i amb l'anàlisi d'alguns indicadors del mateix a nivell local. Algunes de les dades més destacades són les actituds de la joventut, un terç veu “inevitable” controlar a la seua parella els horaris o impedir que veja a la seua família o amics, segons l'últim estudi del CIS. També es va tractar la situació de desocupació de la dona, la bretxa salarial o la violència masclista entre altres temes. Després s'ha treballat en diferents tallers en els quals s'han arreplegat propostes de les i els participants, accions concretes que poden fer del municipi un lloc més igualitari en matèria de gènere i en definitiva millor.
Després les assistents (també alguns homes) han treballat en grups per a proposar qüestions concretes, cinc grups amb aquests temes: educació i formació en igualtat, feminisme i noves masculinitats, ciutat igualitària, joventut i igualtat, diversitat familiar i sexual.
Els resultats d'aquest fòrum seran la base amb la qual implementar el Pla d'Igualtat Municipal, a més es promou la participació d'associacions, col·lectius, veïns i veïnes del municipi per a involucrar a la ciutadania i a la societat civil organitzada en una tasca que és responsabilitat de totes i tots. 
El fòrum ha destacat la necessitat que des de tots els àmbits de la vida totes les persones i col·lectius incorporem la igualtat com un objectiu en totes les parcel·les de la nostra quotidianitat.