Notícies

DSCN0594
07 jul. 2016

El Patrimoni a L'Horta Sud. Futur incert.

És molt el treball, de sensibilització per la conservació i recuperació del patrimoni comarcal, que tenim encara per davant.
Al llarg dels darrers tres anys hem seguit amb molta satisfacció, a les pàgines del diari “Levante”, els “Quaderns del Patrimoni” on Tomàs Roselló ens ha vingut informant de les vicissituds que venen acompanyant al patrimoni històric, arquitectònic i cultural, de la nostra comarca. A través de cròniques molt bé documentades hem pogut posar-nos al dia en les novetats que dia a dia van afectant a la nostra, cada volta més deteriorada, riquesa patrimonial.

Com molt oportunament recordava Tomàs Roselló en estes mateixes pàgines, ja en 1981 l’arquitecte i urbanista Vicent García, junt als seus companys Josep Múrcia i Joaquim Sanchis, elaboraren un estudi sobre el patrimoni de L’Horta Sud que contà amb el patrocini de la Caixa d’Estalvis de Torrent. La Caixa comarcal, absorbida anys després per la CAM, celebrava per aquelles dates  el 75é. aniversari de la seua fundació. Els seus directius, en una decidida voluntat de compromís comarcal, patrocinaren la redacció de l’estudi i, a més a més, el convertiren en una mostra gràfica itinerant que passejaren per les poblacions de L’Horta Sud, i posteriorment reinterpretaren en una publicació escolar divulgativa. 

Esta iniciativa va tindre continuïtat en la convocatòria, en 1982, de les “Jornades del patrimoni arquitectònic i urbanístic de L’Horta Sud”. I després, en l’actuació reparadora de l’església i el paratge del Mas del Jutge, que contà amb una col·laboració admirable d’amples sectors socials de Torrent. Foren estos anys, d’inici de la dècada dels 80, l’arrancada d’una pressa de consciència per la preservació del patrimoni. Als anys posteriors, les actuacions publiques i el recolzament social han passat per etapes diverses, amb una evident necessitat de generar compromisos i actuacions, com molt oportunament ha vingut posant de manifest Tomàs Roselló en les pàgines de “Levante”.

La Fundació Horta Sud, hereva d’aquell compromís comarcal de la Caixa d’Estalvis de Torrent, ha mantes viu aquell compromís amb el patrimoni amb diferents iniciatives. A l’any 1996 va comprar l’edifici que en acabant va ser el Museu Comarcal de l’Horta Sud “Josep Ferris March”, ara gestionat pel consorci format per la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, l’Ajuntament de Torrent, Caixa Rural de Torrent i la pròpia Fundació Horta Sud. Al 2015 va promoure, junt a altres entitats de la comarca, la creació d’una Xarxa d’Entitats pel Patrimoni Comarcal per tal de coordinar accions i propostes conjuntes entre la societat civil i els museus de l’Horta.

En este sentit és molt el treball, de sensibilització per la conservació i recuperació del patrimoni  comarcal, que tenim encara per davant. I ens preocupa que, justament ara, en moments en que s’aprecia en els municipis de la comarca una major sensibilitat per la gestió cultural, acabe desapareixent la veu que al llarg d’estos darrers anys, i en estes mateixes pàgines, ha mantés viu aquell compromís que, en 1981, iniciaren els arquitectes García, Múrcia i Sanchis amb el concurs de la Caixa d’Estalvis de Torrent.

Alfred Domínguez

Fundació Horta Sud