Notícies

FUNDACIO
30 març 2017

OFERTA DE TREBALL

La Fundació Horta Sud té una oferta de treball per a un tècnic/a de participació i enfortiment de les associacions.

1. Enviar el currículum a fundacio@fhortasud.org fins el 9 d’abril de 2017.

2. Emplenar aquest formulari.

3. Les persones que siguen pre-seleccionades hauran de passar per un procés formatiu i per una prova escrita i pràctica.

4. Procés de formació: les persones pre-seleccionades passaran a fer un procés formatiu gratuït de 40 hores (dissabtes, de 9 a 14 hores) sobre temes de participació, associacionisme, planificació de projectes, etc.

5. La selecció definitiva per a la contractació es farà després del procés formatiu, i consistirà en una prova escrita i pràctica.

Més informació en el arxiu adjunt.